فایل های دسته بندی دانش آموزی و دانشجویی - صفحه 1

تفکر هشتم(بررسی عوارض نگه دارنده های شیمایی وتولید نگهدارنده طبیعی جهت استفاده در محصولات گوشتی)

تفکر هشتم(بررسی عوارض نگه دارنده های شیمایی وتولید نگهدارنده طبیعی جهت استفاده در محصولات گوشتی)

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق ‌بررسي و تاثير ابزارها بر شخصيتهاي قاجاري در نقاشي 14 ص

تحقیق ‌بررسي و تاثير ابزارها بر شخصيتهاي قاجاري در نقاشي 14 ص - ‏2 ‏هنر و تمدن اسلامي ‏موضوع: ‏‌‏بررسي و تاثير ابزارها بر شخصيتهاي قاجاري در نقا...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم وبنویسیم 25 ص

تحقیق بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم وبنویسیم 25 ص - ‏2 ‏بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم وبنو...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی کليماتیکی منطقه بابلسر و طراحی هتل 4 ستاره در این منطقه 77 ص

تحقیق بررسی کليماتیکی منطقه بابلسر و طراحی هتل 4 ستاره در این منطقه 77 ص - ‏1 ‏دانشگاه آزاد اسلامی ‏دانشک‏د‏ه هنر ومعماری ‏کارشناسی معماری ‏بررس...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم وبنویسیم 25 ص

تحقیق بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم وبنویسیم 25 ص - ‏2 ‏بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم وبنو...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی چند مکان دیدنی 13 ص

تحقیق بررسی چند مکان دیدنی 13 ص - ‏2 4 ‏(( معبد )) ‏مكان :‏ Re dwood shores‏ ، كاليفرنيا ‏–‏ آمريكا ‏تاريخ ساخت :‏ 1998-1989 Client‏ :‏ شركت o...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی کيفيت بتن با دوام در برابر خوردگی ميلگردها 25 ص

تحقیق بررسی کيفيت بتن با دوام در برابر خوردگی ميلگردها 25 ص - ‏بر‏رسی کيفيت بتن با دوام در برابر خوردگی‏ ‏ميلگردها‏ ‏برای مشخص کردن بتن با دوا...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی پیشینه تاریخی استان کرمانشاه در ایران 68 ص

تحقیق بررسی پیشینه تاریخی استان کرمانشاه در ایران 68 ص - ‏بررسی پیشینه تاریخی‏ استان کرمانشاه در ایران ‏استان تاريخي كرمانشاه همچون ديگر نقاط كش...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی پروفیل آبشستگی پایین دست پرش هیدرولیکی با استفاده از تحقیقات آزمایشگاهی 39 ص

تحقیق بررسی پروفیل آبشستگی پایین دست پرش هیدرولیکی با استفاده از تحقیقات آزمایشگاهی 39 ص - ‏بررسی پروفیل آبشستگی پایین دست پر‏ش هیدرولیکی با است...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی