فایل های دسته بندی دانلود پروژه های آماده دانشجویی - صفحه 1

موضوع:مناره‌ها

موضوع:مناره‌ها

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ناهنجاری اجتماعی(موضوع:طلاق)

ناهنجاری اجتماعی(موضوع:طلاق)

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

توقعات از فضاهای شهری

توقعات از فضاهای شهری

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدلسازي اطلاعات سازمان

مدلسازي اطلاعات سازمان

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

هوش استراتژیک(هوش مصنوعی ،هوش تجاری ، هوش رقابتی ،مدیریت دانش)

هوش استراتژیک(هوش مصنوعی ،هوش تجاری ، هوش رقابتی ،مدیریت دانش)

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تئوریهای مدیریت پیشرفته-نظریه ها و مدل های کیفیت در سازمانها

تئوریهای مدیریت پیشرفته-نظریه ها و مدل های کیفیت در سازمانها

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدیریت استراتژیک تکنولوژی

مدیریت استراتژیک تکنولوژی

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

استراتژی های تولید

استراتژی های تولید

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل پوششی داده ها

تحلیل پوششی داده ها

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی